Cisowa
GODZINY OTWARCIA: Sobota, Niedziela i Święta: - - -
Poniedziałek - Piątek: - - -
TRASA CZERWONA (550m) ZAMKNIĘTA Pokrywa śnieżna - cm
TRASA NIEBIESKA (700m) ZAMKNIĘTA Pokrywa śnieżna - cm

Pierwsza na Jurze Licencjonowana Szkoła Narciarska

Szkoła Narciarska Cisowa działająca na terenie Stacji Narciarskiej Cisowa jako jedyna w regionie posiada licencję A SITN-PZN. Licencja Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego zapewnia o najwyższym poziomie szkolenia zarówno indywidulanego jak i grupowego, prowadzonego według aktualnego programu nauczania opracowanego przez specjalistów.

Licencjonowana szkoła gwarantuje profesjonalnie prowadzone szkolenia oraz zapewnia bezpieczeństwo na stoku.

Uczymy jazdy na nartach oraz snowboardzie na każdym poziomie zaawansowania. Szkolimy dzieci oraz dorosłych.

Biuro szkoły znajduje się przy niebieskiej trasie.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację lekcji pod numerem telefonu - 533 663 700.

Jesteśmy na FACEBOOKU oraz na INSTAGRAMIE, serdecznie zapraszamy!

REZERWACJA LEKCJI

533 663 700
LEKCJE INDYWIDUALNE
Cennik
1 osoba
140 zł / 1 lekcja (55 min)
2 osoby*
200 zł / 1 lekcja (55 min)
3 osoby*
240 zł / 1 lekcja (55 min)

| Należność za lekcje należy uregulować minimum 15 min przed rozpoczęciem lekcji w biurze szkoły, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

* Lekcja łączona dla dwóch lub trzech osób przeprowadzana jest z jednym instruktorem. Osoby biorące udział w lekcji łączonej powinny posiadać podobny poziom umiejętności. Skierowana jest do osób posiadających opanowane podstawy jazdy,tj. bezpieczne zatrzymywanie się i panowanie nad prędkością.

UWAGA!

Cena lekcji zawiera karnet dla kursanta na czas szkolenia!

RABAT

5 lekcja - 50% taniej
10 lekcja - gratis

Kursy feryjne

W okresie ferii prowadzimy kursy doskonalenia jazdy na nartach.

Kurs obejmuje:

 • 5 dni jazdy w grupie, od poniedziałku do piątku;
 • 2h jazdy dziennie, od 10:00 do 12:00;
 • kurs skierowany jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat;
 • doskonalenie jazdy na nartach dla dzieci posiadających podstawy - bezpieczne hamowanie i panowanie nad prędkością, oraz dla średniozaawansowanych narciarzy;
 • grupy od 4 do 8 osób, z podziałem na umiejętności;
 • kurs kończymy zawodami, które odbywają się ostatniego dnia szkolenia;
 • po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobyte umiejętności oraz medal.

Zapisy pod numerem 533 663 700 lub w biurze szkoły.

Szkołę Narciarską Cisowa wspierają firmy:

Regulamin Szkoły Narciarskiej CISOWA

 1. Podczas zajęć Klienci Szkoły Narciarskiej CISOWA korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Ceny lekcji zawierają opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klientów.
 3. Szkoła Narciarska nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Naszym Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie.
 4. Rezerwacja lekcji jest możliwa poprzez kontakt telefoniczny – 533 663 700, lub w biurze szkoły.
 5. Godzina lekcyjna trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut).
 6. Należność za lekcje należy uregulować minimum 15 min przed rozpoczęciem lekcji w biurze szkoły, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 7. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 8. Klienci Szkoły Narciarskiej spotykają się z Instruktorem w miejscu wyznaczonym przez pracownika Szkoły.
 9. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z nich.
 10. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług.
 11. Klient jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie zajęć lekcyjnych, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Klienta w zajęciach lekcyjnych decyduje Instruktor.
 12. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).
 13. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach lekcyjnych Klientowi, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), adekwatnego ubioru do panujących warunków atmosferycznych, sprzętu narciarskiego lub snowboardowego. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w zajęciach lekcyjnych.
 14. Szkoła Narciarska nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 12.
 15. Instruktor ma obowiązek sprawdzenia, czy wyposażenie Klienta nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 12. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart, lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.
 16. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 17. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
 18. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli ilość osób zgłoszonych na zajęcia grupowe będzie mniejsza niż 3.
 19. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej grupy jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy do której został on przydzielony na początku kursu.
 20. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu instruktorzy, dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.
 21. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych, oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez szkołę narciarską Cisowa.
 22. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.

W związku z realizacją wymogów RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym zawartych.

 1. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wykonania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.
 2. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: instruktorzy szkoły narciarskiej
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: dostęp do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec przetworzenia oraz wniesienia skargi.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane, w tym profilowane, w celu podejmowania ewentualnych automatycznych decyzji.