Cisowa
GODZINY OTWARCIA: Sobota, Niedziela i Święta: - - -
Poniedziałek - Piątek: - - - TELEFON 608 146 666
TRASA CZERWONA (550m) ZAMKNIĘTA Pokrywa śnieżna - cm
TRASA NIEBIESKA (700m) ZAMKNIĘTA Pokrywa śnieżna - cm
Szkoła Narciarstwa i Snowboardu CISOWA

Szkoła NARCIARSKA CISOWA prowadzi szkolenia na terenie Stacji Narciarskiej Cisowa

REZERWACJA LEKCJI
533 663 700
biuro szkoły znajduje się pod niebieską trasą

*** ZAPRASZAMY ***

Cennik
1 osoba
60 zł / 55 minut
2 osoby
90 zł / 55 minut
3 osoby
110 zł / 55 minut

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KARNETÓW NA CZAS SZKOLEŃ

RABAT ! 5 lekcja 50% taniej, 10 lekcja GRATIS !!!

KONTAKT
533 663 700

SZKOŁE NARCIARSKĄ CISOWA WSPIERA FIRMA:

Regulamin Szkoły Narciarskiej CISOWA

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej CISOWA jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Szkoła Narciarska CISOWA prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy na nartach zjazdowych, oraz snowboardzie.
 • Lekcja trwa 55 minut. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły.
 • Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem lekcji.
 • W sytuacji, gdy Klient spóźni się lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 • Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
 • Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, oraz karnet narciarski. Każdy uczeń do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 • Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przepadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
 • Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 • Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 • Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 • Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.